Malmont s.r.o.
Spoločnosť Malmont, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000, neskôr bola transformovaná v roku 2003 na spoločnosť s ručením obmedzením. Medzi práce, ktoré spoločnosť vykonáva patria zváračské práce, zámočníctvo, montáž kovových konštrukcií, vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky, ale predovšetkým sa zaoberá potrubárskymi prácami, prácou s nerezovými materiálmi a dodávkami a prácami pre jadrový priemysel. Spoločnosť Malmont s.r.o. nepôsobí len na slovenskom trhu, ale má aj dlhoročné skúsenosti na medzinárodných trhoch v Českej republike i Poľsku.
Meno:Heslo: